• účtovné poradenstvo, komplexná kontrola účtovníctva

  • podnikové poradenstvo,

  • upozornenie na legislatívne zmeny v oblasti postupov účtovania, zákona o účtovníctve,

  • vypracovanie podnikateľských zámerov,

  • spolupráca pri vypracovávaní ekonomických zámerov a podkladov pre získanie úverov

Ekonomické a účtovné poradenstvo

"THALAMUS CAT" s.r.o

Kancelária Bratislava, 811 02 
Na Hrebienku 20

Контакты для русскоговорящих клиентов:

Тел:+421 904 515 996

uctovniksk@gmail.com

@ COPYRIGHT 2016. THALAMUS. All rights are reserved.