Spoločnosti môžu vo väčšine krajím žiadať o vrátenie DPH z nasledovných nákladov:

 • ubytovanie,

 • návšteva alebo účasť na veľtrhu, konferencii a iných podujatiach,

 • semináre,

 • taxi služby,

 • prenájom auta,

 • stravovanie,

 • náklady na reklamu,

 • služby.

 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH,

 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb- typ A- závislá činnosť, typ B- SZČO,

 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby pracujúce dlhodobo v zahraničí,

 • vyhotovenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb,

 • vypracovanie ostatných typov daňových priznaní- daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností,

 • optimalizácia základu dane s cieľom minimalizovať výšku daňovej povinnosti klienta,

 • daňové poradenstvo- vypracovanie stanovísk k daňovým problémom klienta,

 • daňové poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania,

 • previerky daní – kontroly správnosti daňového priznania vypracovaného klientom (DPH, daň z príjmu, ostatné dane …).

 • Registrácia klienta za platiteľa DPH, príprava podkladov

 • Zastupovanie klienta v daňovom konaní

 • DAŇOVÝ AUDIT

Daňové poradenstvo, dane a daňové priznania

Všeobecne

Podpora  pri riešení  ekonomických, daňových, účtovných, právnych  problémov  klienta, prípadne  včasná  prevencia  ich  vzniku v konečnom dôsledku ušetrí  klientom veľa starostí. Na vašich problémoch budú pracovať skúsení ekonómovia, daňoví poradcovia, certifikovaní účtovníci a spolupracujúci  advokáti s dlhoročnými  skúsenosťami s mnohými významnými projektmi.

"THALAMUS CAT" s.r.o

Kancelária Bratislava, 811 02 
Na Hrebienku 20

Контакты для русскоговорящих клиентов:

Тел:+421 904 515 996

uctovniksk@gmail.com

@ COPYRIGHT 2016. THALAMUS. All rights are reserved.